Zaproszenie do Konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 lipca 2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Kije z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy w Kijach, Kije ul. Szkolna 19, 28-404 Kije lub drogą mailową  sekretarz@kije.pl do dnia 23 lipca 2018 roku  do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

Pliki do pobrania