Zawiadomienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 stycznia 2018

Wójt Gminy Kije zawiadamia, iż Rada Gminy w Kijach podjęła Uchwałę Nr XXXI/247/2017 z dnia 08 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.         
W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, dla których obowiązuje stawka ryczałtowa za rok od domku letniskowego opłatę uiszcza się w jednej racie biorąc pod uwagę warunki miejscowe:
I rata płatna do 15 lipca danego roku.                                                           
Nowa uchwała wprowadza zmieniony zapis dotyczący terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głównym celem zmiany jest usprawnienie dokonywania płatności przez właścicieli wyżej wymienionych nieruchomości, w związku z przebywaniem w okresie letnim na terenie gminy. Stawki opłat pozostają bez zmian.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie